ŽIVLJENJEPIS: BOŠTJAN KRAGL

Boštjan Kragl

Orla vas 34d, Braslovče

ROJSTNI DATUM: 21.3.1974,IZOBRAZBA: komercialist,POKLIC: vodja projektov

070 855 074  bostjan.kragl@telemach.net  FB; Boštjan Beki Kragl

VOLILNA ENOTA: 5             VOLILNI OKRAJ: 5

del občine Žalec, ki obsega območje krajevnih skupnosti:    Liboje, Petrovče, Griže, Šešče pri Preboldu, Prebold, Trnava, Braslovče, Gomilsko, Letuš, Tabor, Vransko (sedež: Žalec)

Rodil sem se na prvi spomladanski dan leta 1974 v Celju. Osnovno šolo obiskoval v Gotovljah in Žalcu. Po končani srednji elektrotehnični šoli sem se zaposli in do danes opravljal več različnih služb v prodaji in delu z ljudmi. Vseskozi sem napredoval v svoji poklicni karieri, med tem opravil izredni študij na višji šoli za komercialista in trenutno končujem študij menedžmenta v turizmu. Zadnja leta uspešno opravljam delo vodje prodaje za Slovenijo za dansko globalno družinsko podjetje Brunata. S  partnerko, mojo Nino, sva si v Orli vasi ustvarila  dom, kjer skrbiva za najine tri otroke.

Kot zelo mlad par sva pred petnajstimi leti sprejela izziv in odprla, ter uspešno vodiva priljubljen gostinski lokal Bar F16 v Preserjah, Braslovče.

Že zelo zgodaj sem se aktiviral v družbenem življenju. Kot večkratni predsednik Turističnega društva Braslovče sem uvidel velike priložnosti za razvoj turizma, kakor tudi to, da se brez aktiviranja v  politiki, ne bo dalo veliko spremeniti. Na osnovi programa in moralnih vrednot sem se priključil stranki SD, vodil volilne aktivnosti za izvolitev našega župana in dvakratno povečanje števila naših svetnikov v svetu občine Braslovče. Sem  član konference SD, predsednik stranke SD v Braslovčah, svetnik,  in predsednik odbora za gospodarstvo, občinsko premoženje, ter komisije za celostno podobo, v naši sedaj zelo uspešni občini Braslovče.

Bil sem vzgojen v poštenega, odprtega in pravičnega človeka. Tako tudi živim in se bom z vso energijo in izkušnjami zavzemal za pošteno družbo, ker ne prenesem korupcije in izkoriščanja položajev. Moramo iskati simbiozo med izkušnjami starejših in energijo mladih. Izkoristiti potenciale ljudi in narave za trajnostni razvoj, kateri bo omogočal prihodnost tudi našim otrokom.

Savinjska dolina ima veliko možnosti v razvoju trajnostnega kmetijstva, če zadržimo viške vode in omogočimo namakanje.

V turizmu, ker imamo idealne pogoje.

V gospodarstvu, ker smo na strateški legi križišča prometnih povezav.

 

Obljubljam, boj za pravično družbo in ohranjanje narave.

Verjamem v spremembe in verjamem, da je naš Dejan in ljudje, kateri stojimo za njim PRAVI.

 

Dejanja štejejo.

 

PRIORITETE DELOVANJA

1. socialno pravična, poštena in odprta družba

2. izkoristiti izkušnje starejših, energijo mladih za gospodarsko rast in možnost zaposlitve

3. razvoj ekološkega kmetijstva, trajnostno izkoriščanje našega strateškega bogastva: vode, zemlje in lesa

4. pospešeni razvoj sonaravnega turizma, rekreacije in zdravega načina življenja

5. spodbuditi družbo k razmišljanju  in družbenem angažiranju