Moj dom objavil

Zgradite dom s pametnim načrtom

Gradnja-hise-www.velenje.info_2-730x547Vsaka gradnja hiše je razburljiva izkušnja za nekoga, ki si gradi svoj bodoči dom. A kar je za utečenega gradbenika rutina, je za nekoga, ki to počne prvič, naloga z veliko vloženega truda ter nešteto odločitvami. Zelo je pomembno, da novi dom izpolnjuje vizijo zato je k temu projektu treba pristopiti odgovorno in premišljeno.

Z pravilnim načrtovanjem lahko ogromno denarja privarčujete. Gradnja hiše je velika investicija, ki zahteva zajetno količino denarja in dobro je, da dokaj zgodaj planirate znesek, ki ga želite investirati. Verjetnost za posojilo ali hipoteko je praktično neizogibna in v tem primeru je pametno ugotoviti višino posojila do katere ste upravičeni kajti s tem boste vedeli, kakšni so približni stroški, ki vam lahko pomagajo spremeniti načrt gradnje tako, da bo ustrezal vašemu proračunu. Ne pozabite v svojem finančnem načrtu upoštevati tudi prikrite stroške, ki se lahko pojavijo zelo hitro in mimogrede.

Ponavadi si marsikdo že vnaprej ogleda lokacijo, kjer želi živeti. Nakup zemljišča je torej pomemben faktor pri odločanju gradnje. Vsak se odloči po svoji vesti, kje je zanj najprimernejše mesto pod milim nebom. Za nekoga je to v mestu, za drugega na podeželju, za tretjega pa mogoče celo ob morju ali v hribih. V vsakem primeru je pomembno preveriti prostor ali zemljo, preden izberete tlorise in druge podrobnosti. Za raziskavo določenih dejavnikov kot so bližina ustanov, ki jih potrebujete, komunalna infrastruktura, dostopnost javnih prevozov, zazidljivost zemljišča, stanje tal, drenažna območja, gradbeni predpisi v regiji itd., lahko poskrbite sami ali najamete temu primerno strokovno službo. Če niste samouk, boste potrebovali skupino strokovnjakov za načrtovanje kot tudi gradnjo hiše. To skupino sestavljajo gradbenik, geodet in arhitekt, prav tako pa brez bagra ne bo šlo. Kdo bo izvajalec, lahko izberete sami ali pa se za to odloči arhitekt. Seveda je treba preveriti še stanje nepremičnine, ki pa je navedeno v zemljiški knjigi, seveda, če je napremičnina tam vpisana. V primeru, da ni vpisana, lahko od prodajalca zahtevate kupoprodajne pogodbe, obvezno overjene pri notarju.

V veliko primerih se ljudje odločajo za nove domove, ki jih že zgrajene vidijo v katalogih. Z manjšimi spremembami velikosti sob, sloga oknov, postavitve prostorov, predstavljajo majhno olajšanje arhitektom. Sicer pa po meri izdelana bodoča hiša zahteva pametno izbran načrt kajti pomembno je, da ustreza potrebam naročnika za mnoga leta.

Naslednji korak predstavlja pisna kupoprodajna pogodba z notarsko overjenim podpisom prodajalca. Na podlagi pogodbe lastnik predlaga okrajnemu sodišču, kjer se nepremičnina nahaja, vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo. Zbiranje dokumentacije je zamudno a obvezno opravilo. V tem okvirju je potrebno pridobiti zemljiško-knjižni izpisek, mapno kopijo katastrskega načrta z določeno številko in merami zemljišča, za pričetek same gradnje pa je prvo dovoljenje, ki ga investitor gradnje potrebuje, lokacijsko dovoljenje. Izda ga oddelek za okolje in prostor na upravni enoti, pridobi pa se ga na podlagi lokacijske dokumentacije, katero izdela pooblaščeno projektno podjetje. Vlogi je potrebno priložiti dokazilo o lastništvu parcele (ZK izpisek).

Projektna dokumentacija je osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja. Sem spadata še projekta za izvedbo in izvedena dela. Seveda ne smemo pozabiti omeniti soglasja sosedov in ostalih pristojnih organov (vodovod, elektro,…).

Zaradi same geološke lastnosti zemljišča lahko stroški priklopa na javno komunalno omrežje variirajo a so kljub temu visoki zato mislite na to že na začetku.

Ob pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj lahko pričnete z gradnjo vaše sanjske hiše, je pa seveda odvisno od posameznika, kako dolgo bo trajalo, da postane relanost.

Pokrovitelj članka: www.arprojekt.si

Avtorica: Alenka Zapušek

You must be logged in to post a comment.

  • Kuhinja – prostor, kjer je idealno funkcionalno

  • Vrtnarjenje je božje opravilo

  • Zgradite dom s pametnim načrtom

  • Varno doma, kdor ga ima

Všečkajte našo stran