PR Članki objavil

Požarna varnost kot zelena luč za pravilno ogrevanje

Dimnik je eden najpomembnejših elementov vsake stavbe in zaradi svoje funkcije najbolj izpostavljen nič kaj prijetnim pogojem. Spreminjanje klimatskih razmer, vlaga, visoke temperature, nevarne snovi – vse to so dejavniki, ki močno vplivajo na pravilno delovanje dimniškega sistema. Če le-ta nima pravilne vgradnje, ustrezne uporabe in rednega vzdrževanja, je tveganje za učinkovito delovanje največkrat preveliko.
Seasonal hazardKot osnovni del ogrevalnega sistema, je glavna naloga dimnika ustvarjanje vleka za zgorevanje goriva v kurilnih napravah in odvod strupenih plinov, ki nastanejo kot stranski produkt pri procesu gorenja. Nikakor ni smiselno, da se o primernemu gorivu in kurilni napravi odločimo šele po tem, ko zgradimo dimnik. Izbira dimnika ni nekaj, kar laično naredimo sami.

Potrebno jo je prepustiti strokovnjaku, ki se zadeve loti skrbno in načrtovano. To je namreč edini način, da dimnik zagotavlja nemoteno delovanje kurilne peči in požarno varnost stavbe.
Glede na statistiko, se vedno več ljudi odloča za peči na trdo gorivo. To seveda pomeni, da mora biti dimnik temu primerno izvedbeno prilagojen, z zagotovoljeno pravilno izbrano toplotno izolacijo in pravim materialom dimniške tuljave. Pri plinskih pečeh se zaradi nizkih temperatur dimnih plinov uporabljajo aluminijaste ali celo plastične tuljave, vendar imajo slednje ob visoki ceni tudi zelo omejeno temperaturno območje uporabe. Če se odločite za nakup kovinskih dimnikov oz. tuljav, je dobro biti previden, saj se nerjaveča jekla po kakovosti med seboj izredno razlikujejo. Za uporabo v dimniški tehniki so namreč primerna le redka nerjaveča jekla, ki morajo biti temperaturno in kemijsko obstojna in so zaradi zahtevanih lastnosti tudi bistveno dražja od navadnih.
Strupeni plini, ki vstopajo iz kurišča v dimniški priključek ali direktno v dimnik, sproščajo izjemno visoke temperature – tudi do 1300°C. Ker se stene dimnika močno ogrejejo, morajo biti grajene iz materialov, ki so obstojni glede na temperature in odporni na ogenj. Saje oz. katranske obloge se postopoma naberejo na stenah dimnika, kar posledično lahko povzroči, da je prehodnost tuljave ob pretiranemu nabiranju saj bistveno zmanjšana, kar pomeni moteno obratovanje kurilne naprave, posledično še morebiten samovžig. Prav tako je zelo pomembno omeniti, da mora biti dimnik primerno oddaljen od kakršnihkoli gorljivih snovi.

čiščenje-dimnikaž

Varnost je pred požarom zagotovljena samo takrat, ko je vgradnja dimnika pravilna in v skladu z navodili proizvajalca. Če so pogoji za zgorevanje neustrezni, pride do večjih količin nabiranja oblog in s tem večjo verjetnost za požar. V Zakonu o gradbenih proizvodih in Zakonu o splošni varnosti proizvodov je določeno, da morajo biti vse peči ustrezno certificirane, namreč, nezadovoljivo opremljena naprava z navodili pomeni tvegano uporabo. Dimniški sistem mora nositi oznako CE, kajti s temi dokumenti dokazuje, da je ustrezno laboratorijsko preizkušen, požarno varen in odporen na kemijske vplive. Nikakor ni pametno kupiti in vgraditi dimnik, ki nima ustreznih dokazil o kakovosti.

Za vsako novo vgradnjo in sanacijo dimnika je treba obvestiti primerno dimnikarsko službo, ki opravi obvezen pregled, hkrati pa preveri vsa navodila, predpise in standarde za ustrezno vgrajen proizvod. S tem se nad uporabniki zagotovi nadzor nad požarno in zdravstveno varnostjo, varstvom okolja in učinkovito rabo energije.

Strokovnost zaznamuje tistega, ki točno ve, kaj dela. Obiščite www.dimnikuni.si in se prepričajte sami!

You must be logged in to post a comment.

Všečkajte našo stran