Intervju objavil

Intervju z Boštjanom Kraglom: »Ustvarimo novo družbo!«

Volitve, s katerimi se bomo v slovenskem prostoru v kratkem soočili so eno, obljube kandidatov za poslance v državnem zboru, ki v veliki meri še do danes niso izpolnjene pa so nekaj povsem drugega. Stanje, ki ne zadovolji niti povprečnega državljana, postaja brezup marsikatere človeške skupnosti. Še tisti minimalni pogoji, zaradi katerih slabše situirani že tako ali tako težko preživi, so postali nesmiselni.

Prelepa, mlada država se tako še naprej utaplja v nebulozah ljudi na pozicijah, ki v imenu navadnega človeka, ki zaupa v boljši jutri, narekujejo, kaj je zanj dobro – največkrat le v korist lastnega povzpetništva. Izkoriščanje položaja pa je le eno v nizu mnogih žalostno osmišljenih dejanj, zaradi katerih kot družba in kultura ne moremo napredovati, niti na osebnostni ravni. Redkokdaj kdo pomisli na resnično ozadje, ki dolgoročno ne prinaša popolnoma nič drugega kot manipulacijo državljanov in izgubo lastne identitete. A vendarle, ostaja paradoksalno upanje kajti časi se spreminjajo, z njimi pa tudi ljudje.


Boštjan Kragl,
svetnik in kandidat za poslanca socialnih demokratov, kot predsednik stranke SD v Braslovčah v političnem prostoru deluje že vrsto let. Predhodnje izkušnje, ki jih je pridobil skozi številne in različne aktivnosti v družbenem okolju, so mu omogočile globok uvid in jasno vizijo za prostor, v katerem uresničuje raznovrstne projekte. Že četrto leto deluje kot predsednik odbora za gospodarstvo, občinsko premoženje in komisije za celostno podobo v uspešno razvijajoči občini Braslovče. S svojimi deli je učinkovito vodil aktivnosti za izvolitev župana in v braslovški občini dvakratno povečal število svetnikov.

Pravite, da ste se že v otroštvu naučili pomembnih vrednot, kot sta poštenost in pravičnost. Te moralne vrednote ste pred leti zasledili v programu stranke SD in to je bil dodaten razlog, da ste se priključili v politiko. Nam lahko zaupate, kaj za vas pomeni odprta, poštena in pravična družba?

»Nisem človek besed, bolj kot to, se zavzemam za dejanja. Ljudje smo resnično siti govorjenja, a manifestacije izgovorjenega preprosto ni. Dovolj časa sem v političnem prostoru, da imam vpogled v trenutno dogajanje. In lagal bi, če bi ljudem vlival upanje, da bo bolje čez noč. Vemo, da temu ni tako. Seveda se bodo stvari izboljšale a za to je potrebno zavedanje o tem kdo smo, kam smo namenjeni, kaj si želimo. Ne le iz osebnostnega, tudi s političnega vidika je pomembno držanje dogovora in izpolnitev obljub kajti to je tisto, kar daje ljudem zaupanje. Razvoj družbe je primarnega pomena kajti prinaša nastanek novih etičnih vrednot. Spoštovanje enakosti in enakopravnosti, empatija do ljudi, iskanje racionalnih rešitev, omogočanje pogojev za razvoj družbe, vse to so temelji, ki posledično prinesejo priložnost za življenje in ustvarjanje. Družbo sestavljamo vsi in pomembno je, da spoštujemo želje vsakega posameznika, izkušnje naših prednikov in energijo mladih. Z upoštevanjem le-tega lahko ustvarimo družbo polno upanja in zaupanja.«


V preteklosti ste bili predsednik Turističnega društva Braslovče in skozi to funkcijo ste spoznali, da občina Braslovče poseduje ogromno neizkoriščenih potencialov. Na kakšen način se boste lotili uresničevanja programa v smislu trajnostnega razvoja, predvsem v sodelovanju z naravo?

grad žovnek slika»Da, v tistem času se je v meni porodilo ogromno idej. S tem, ko sem se priključil politični stranki, sem se nekako približal možnosti plasiranja idej. Slovenija je že v splošnem postavljena na odlični strateški legi pomembnih prometnih povezav. To je treba pametno, s premišljenimi koraki uresničiti. Skupaj z bogatimi naravnimi danostmi, ki jih naša država nudi, še premalo prispevamo k razvoju trajnostnega kmetijstva in turizma. Imamo idealne pogoje za potencialno rast gospodarstva. Namesto, da se s požrešnostjo izkorišča naravo, je boljša rešitev ta, da jo izkoristimo na način, ki jo ohrani in ne uničuje. V Braslovčah se zavzemamo za projekt, kjer bomo višek vode zadržali in z njim omogočili namakanje. Verjetno si lahko predstavljate dobrobit, ki ga ta projekt prinaša. Prav tako vsako nedeljo že več let prostovoljno pomagam pri obnovi gradu Žovnek. Prepričan sem, da z ohranjanjem kulturne dediščine lažje prispevamo k porastu turizma. Zajeten odstotek zemlje v Savinjski dolini želimo izkoristiti za ustvarjanje zdravega načina življenja, od dela na zemlji, do rekreacije.«

Omenili ste kar nekaj prioritet delovanja, od spodbujanja družbe k razmišljanju do izkoriščanja strateškega bogastva. Kaj je vaše osebno gonilo teh sprememb, v katere verjamete?

Boštjan Kragl»Čeprav sem del uokvirjenega političnega načrta, ki nas do sedaj ni pripeljal do uspeha, sem pa po drugi strani prepričan, da se ravno zaradi tega moramo prebuditi iz navrženih iluzij in začeti s konkretnimi prijemi. Vsi imamo svojo osebno zgodbo pa naj bo vesela ali žalostna. Dejstvo je, da je zavedanje tisto, ki sproži željo po spremembi. Z vztrajanjem in notranjo močjo se trudim, da ostajam človek in popolnoma enako želim tudi ostalim. Vem, kaj pomeni biti brezposeln, vidim obraze ljudi, ki se borijo za preživetje in ni mi vseeno. Javni denar je namenjen vsem in čeprav se parcialno porazgubi, ker ljudje na položajih to izkoristijo, me ravno to zavedanje, da smo vsi prispevali k višini proračuna, navdaja še z večjo željo in pogumom, da ljudem, predvsem mladim generacijam, omogočimo čimveč delovnih mest. Projekti, ki so v prihodnosti zastavljeni, bodo tako odlična priložnost za slehernega posameznika, da se vrne k naravi, najde svojo strast in jo razvije do mojstrstva.«

Simbioza izkušnje v preteklosti in energije v sedanjosti predstavlja upanje za prihodnost. Tudi mi si želimo verjeti v spremembo na bolje, kar pa z pravično družbo in ohranjanjem narave zagotovo lahko dosežemo. Izvolitev »pravih« ljudi danes ni več neka vnaprej postavljena genialna poteza stricev v ozadju kajti predobro vemo, da »pravih« ljudi do sedaj ni bilo. Verjamemo pa v avtentičnost resničnega človeka, ki izhaja iz svoje osebne, lastne zgodbe vzponov in padcev. Res je, dovolj je besed, dejanja štejejo.

PREBERI SI ŽIVLJENJEPIS BOŠTJANA KRAGLA S KLIKOM TUKAJ.

Intervju zapisala: Alenka Zapušek

You must be logged in to post a comment.

Všečkajte našo stran